Στην επικαιρότητα ξανά ο υποσταθμός της ΔΕΗ στη Συνοικία Αγ. Νικολάου

Posted: 05/09/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

αγιος νικολας δεη

Eνα νέο κεφάλαιο στην ένδικη διαφορά της ΔΕΗ και της ΔΕΔΔΗΕ με τον Αναπτυξιακό Πολιτιστικό & Περιβαλλοντικό Σύλλογο Κατοίκων Συνοικιών Αγ. Νικολάου, Αγ. Δημητρίου, Αγ. Γεωργίου Πόλεως Ρόδου (Α.ΠΟ.ΠΕ.Σ) ανοίγει άμεσα μετά την υποβολή και νέου αιτήματος προς την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου, για την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 235 ως προς την απαγόρευση εγκατάστασης Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρίθμ. 635/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου

Ο Σύλλογος διατείνεται παραπέρα ότι η περιοχή έχει χαρακτηριστεί από τον Μαΐο του 2008 με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Μαράσι και άρα είναι προστατευόμενη, ενώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους με άλλη απόφασή του, υφιστάμενο κτήριο της ΔΕΗ χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο μνημείο.
Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου μετά από συνέδριο, που διοργανώθηκε το ίδιο έτος, έχει καταστήσει σαφές ότι η ευρύτερη πρώην βιομηχανική περιοχή «Κόβα» εντός της οποίας εντάσσεται και το παλαιό εργοστάσιο της ΔΕΗ, χρειάζεται συνολική παρέμβαση ανάπλασης με στόχο την αισθητική αλλά και την λειτουργική της αναβάθμιση εν όψει και των νέων λειτουργιών (μαρίνα κλπ) αλλά και την επανάχρηση των μνημειακών βιομηχανικών της κτηρίων (παλαιό εργοστάσιο ΔΕΗ, σφαγεία κλπ) με κύρια κατεύθυνση τον πολιτισμό ή άλλες παραπλήσιες λειτουργίες.
Εχει κρίνει ότι η δημιουργία υποσταθμού στο χώρο του παλαιού εργοστασίου της ΔΕΗ για την μετατροπή της υψηλής τάσης σε μέση, αντικρούεται ως προς τη χρήση με την προοπτική ανάπλασης που πρέπει να αποκτήσει η ευρύτερη περιοχή.
«Με κυρίως επομένως πολεοδομικά κριτήρια και μη υπεισερχόμενοι σε θέματα υγείας και ασφάλειας και σε άλλα εν γένει τεχνικής φύσεως ζητήματα τα οποία είναι πολυπαραμετρικά, ο φορέας μας θεωρεί ότι η συγκεκριμένη υποδομή δεν πρέπει να γίνει στο συγκεκριμένο αλλά σε άλλο χώρο. Έτσι, θεωρούμε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε ένα εξαιρετικό δείγμα – μνημείο της βιομηχανικής μας κληρονομιάς όπως αυτό του παλαιού εργοστασίου της ΔΕΗ το οποίο σήμερα «ρημάζει», να ενταχθεί στο πολιτιστικό απόθεμα της πόλης και παράλληλα η γειτνιάζουσα περιοχή να αποκτήσει χρήσεις συμβατές με αυτή την προοπτική. Παράλληλα, τόσο η πόλη όσο και το νησί χρειάζονται επάρκεια και ποιότητα σε ηλεκτρικό ρεύμα διότι εδώ και χρόνια βρισκόμαστε σε οριακά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ολοκλήρωση επί τέλους των διαδικασιών για την ανέγερση του νέου εργοστασίου στη Νότια Ρόδο, έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και εξυγίανση των υποδομών που ήδη υπάρχουν και βέβαια συμπλήρωση – αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων. Έτσι, χρήσεις σαν την επίμαχη πρέπει κατά την άποψή μας να χωροθετούνται λαμβάνοντας υπ΄όψη όχι μόνο την τεχνικοοικονομική παράμετρο αλλά και την προοπτική που επιθυμούμε να προσδώσουμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή, τον ευρύτερο προγραμματισμό των λειτουργιών της πόλης αλλά και την κοινωνική αποδοχή η οποία διασφαλίζεται μόνο μέσα από διαδικασίες ευρείας ενημέρωσης» ανέφερε το ΤΕΕ Δωδεκανήσου.
Ο Σύλλογος έχει στο οπλοστάσιό του για την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως και απόφαση διατελεσάντων δημάρχων Δήμου Ρόδου της 22ας Ιουνίου 2016.
Αποφασίστηκε ομοφώνως να ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:
1/. Να σεβαστεί και να εφαρμόσει τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων διαχρονικά, του κορυφαίου δηλαδή δημοκρατικού θεσμικού οργάνου λήψης αποφάσεων για την τύχη της πόλης και του νησιού μας και ειδικότερα την τελευταία απόφαση (635/2014) του σημερινού δημοτικού συμβουλίου που ρητά «αποκλείει την κατασκευή ΥΥΤ στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και σε κάθε άλλη πυκνοκατοικημένη περιοχή».
2/. Να προτείνει ΑΜΕΣΑ ο ΔΕΔΔΗΕ ως μέλος και αυτός της διαπαραταξιακής επιτροπής -σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση- εναλλακτικές θέσεις και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής να καταλήξουν στην καταλληλότερη εναλλακτική θέση. Να ζητήσουμε από τον Δήμο Ρόδου και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα:
3/. Την τροποποίηση του σχεδίου πόλης της Δημοτικής Ενότητας Ροδίων του Δήμου Ρόδου στο Ο.Τ. 235, ως προς την απαγόρευση εγκατάστασης ΥΥΤ (150kV/20kV) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω Απόφαση 635/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, προκειμένου:
• να προστατέψουμε μια περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί ιστορικός τόπος (ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/2500/40, ΦΕΚ 171/ΑΑΠ 14-05-2008).
• να προστατέψουμε την πόλη μας και ιδιαίτερα την είσοδο της, από τυχόν παρόμοιες ζημιογόνες εγκαταστάσεις και στο μέλλον.
4/. Να αναλάβουν την υποχρέωση υπεράσπισης και πιστής εφαρμογής της απόφασης 635/2014 του δημοτικού συμβουλίου.
Ακολουθούν υπογραφές των Δημάρχων: κ. Σάββα Καραγιάννη, κ. Μάνου Κόκκινου, κ. Γιώργου Γιαννόπουλου, κ. Χατζή Χατζηευθυμίου και κ. Στάθη Κουσουρνά.

Πηγή: www.dimokratiki.gr

Οι θέσεις των εφοριακών για τον υποσταθμό υψηλής τάσης

10 Ιουλίου 2016

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.