«Παροχή οδηγιών (για επίλυση του ζητήματος που έχει προκύψει) αναφορικά με το χρόνο παραγραφής της αποζημίωσης του άρθρου 55 του π.δ/τος 410/1988»

Posted: 01/09/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

pdf_1

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με την έναρξη και το χρόνο παραγραφής της αποζημίωσης του άρθρου 55 του π./δ/τος 410/1988 (Α.191), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :   

ΑΔΑ 7178Η-ΙΙΨ

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.