Συνεδριάζει στην Αστυπάλαια 26 Αυγούστου το Περιφερειακό Συμβούλιο με 43 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Posted: 25/08/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

Αποτέλεσμα εικόνας για περιφέρεια νοτίου αιγαίου

Συνεδριάζει στην Αστυπάλαια την Παρασκευή 26 Αυγούστου  το Περιφερειακό Συμβούλιο με 43 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ αυτών  θα συζητηθούν κα τα εξής :      

ΘΕΜΑ 2ο : Πρόσληψη προσωπικού Ι∆ΟΧ – Προσδιορισµός Ειδικοτήτων. Εισηγήτρια : Γενική ∆/ντρια Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα. Αριστείδου Ευµορφία

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση «Στρατηγικού Σχεδίου» -1Η Ενότητα Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 6ο : Τροποποίηση Οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υποδοχή των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων στις Οικονοµικές υπηρεσίες λόγω κατάργησης των Υ∆Ε από 01/01/2017. Εισηγήτρια : Γενική ∆/ντρια Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα. Αριστείδου Ευµορφία

ΘΕΜΑ 41ο : Τα οξυµένα προβλήµατα των εργαζοµένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Εισηγήτρια : κα Χατζηγιάννη Μαρία

 

 

Αίτημα για πρόσληψη 244 υπαλλήλων προκειμένου να επιστρέψει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε περιβάλλον διοικητικής επάρκειας

Δέσμευση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορου Βερναρδάκη για άμεση και κατά προτεραιότητα στελέχωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λόγω νησιωτικότητας

————————–

Πώς διαμορφώνεται η ευθύνη των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών μετά την κατάργηση των ΥΔΕ

Αλλαγές στα οργανογράμματα προβλέπει η εγκύκλιος για την αναδιοργάνωση του δημοσιονομικού συστήματος. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των ΥΔΕ στις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων

Επιλεκτική κάλυψη θέσεων ευθύνης από την ίδια κατηγορία εκπαίδευσης, άνιση μεταχείριση μεταξύ ίσων καταστάσεων. Το ΠΣ δεν έκανε δεκτές τις επισημάνσεις του ΣΥΠΝΑΠΕΔ για την τροποποίηση του άρθρου 51 και ενέκρινε ως είχε την εισήγηση της υπηρεσίας.

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.