Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτών – Εκπαιδευτριών για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Posted: 25/08/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΚΔΑΑ

Το ΕΚΔΔΑ προσκαλεί (ΑΔΑ: 7Υ884691Φ0-ΠΝ8) όλους όσοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών να επιλέξουν, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, τις θεματικές ενότητες για τις οποίες έχουν τη δυνατότητα και το ενδιαφέρον να αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτές/τριες στις επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝΕΠ. Η αίτηση/δήλωση αφορά μέχρι πέντε (5) θεματικές ενότητες και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://online.ekdd.gr/instructors/index.jsp

Σε περίπτωση που μέλος του Μητρώου έχει ήδη κάνει δήλωση ενδιαφέροντος με βάση τον προγραμματισμό του α΄ εξαμήνου του 2016, έχει τη δυνατότητα, είτε να δηλώσει εκ νέου μέχρι πέντε (5) θεματικές ενότητες, οπότε θα ακυρωθεί η προηγούμενη δήλωση, είτε να μην κάνει νέα δήλωση, οπότε θα εξακολουθήσει να ισχύει η προηγούμενη δήλωση.

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.