Κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2017. Θα προκύψουν προβλήματα, όχι μόνο στην καταβολή της μισθοδοσίας αλλά και στην καταβολή κάθε είδους δαπάνης, καθώς και γενικότερα στη λειτουργία των Περιφερειών

Posted: 18/08/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

Budget1) ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ : Με την καταβολή του ίδιου ποσού χρηματοδότησης (Φεβρουάριος 2016 x 12 μήνες) δεν πρόκειται  να αντιμετωπιστούν οι επί πλέον δαπάνες μισθοδοσίας του 2017 που προκύπτουν λόγω αλλαγής κλάδου, αλλαγής κατηγορίας, επανατοποθέτησης προσωπικού, προσλήψεων, μετατάξεων, αποζημιώσεων σε περιπτώσεις οικονομικής (μισθολογικής) αποκατάστασης και συναφών περιπτώσεων.

2) Από ποια ΈΣΟΔΑ  θα καλυφθεί η σαφέστατα υψηλότερη δαπάνη της μεταφοράς μαθητών; Θα αφαιρεθούν ποσά από τη μισθοδοσία ή από το διατροφικό επίδομα (προς ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμού , όπως νεφροπαθών κλπ.), ή από τις επενδυτικές δαπάνες (βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδικών δικτύων) ή από τη δακοκτονία;

3) Πως θα αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός, όταν τα ποσά των   ΚΑΠ θα είναι αναπόφευκτα λιγότερα από τις πραγματικές ανάγκες;

4) ……   

  • Για να διαβάσετε την εγκύκλιο και τις επισημάνσεις πατήστε πάνω στην παρακάτω εικόνα. (ακολούθως στις επιμέρους εικόνες έχουν ενσωματωθεί ενεργοί σύνδεσμοι)

6Ε85465ΦΘΕ-ΧΘ1 KAP_

ΥΠΕΣΔΑ: Αυξημένοι (???) ΚΑΠ 8,6% για τις Περιφέρειες (πίνακας) προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας μηνός Σεπτεμβρίου 2016

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.