Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς

Posted: 10/08/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

Ευρωπαικός Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράςΟ Κώδικας ενημερώνει τους πολίτες για τα διοικητικά πρότυπα στα οποία οφείλουν να ανταποκρίνονται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Συνιστά όμως εξίσου χρήσιμο οδηγό για τους υπαλλήλους της ΕΕ όσον αφορά τις σχέσεις τους με το κοινό. Καθιστώντας πιο απτή την αρχή της χρηστής διοίκησης, ο Κώδικας συμβάλλει στην εφαρμογή βέλτιστων προτύπων διοίκησης.   

Ευρωπαικός Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς

Ελληνική Δημοκρατία – ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ 2690/1999

31 Οκτωβρίου 2015

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.