Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση δικαιολογητικών για την «Αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα».

Posted: 03/08/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

Οδηγίες για τη χορήγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα με δικαίωμα αναγνώρισης από τους δημοσίους υπαλλήλους μέχρι και 7 χρόνια απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, δίνει το ΙΚΑ στις υπηρεσίες του, με σχετική εγκύκλιο του.

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα των υπαλλήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. και σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση όσων εξ αυτών διαθέτουν προϋπηρεσία ως μισθωτοί (απασχόληση με εξαρτημένη εργασία ασφαλιστέα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) , παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:   

Α05_1105_25_010816 ΙΚΑ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (εγκύκλιος)

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.