Αποφάσισε και ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας τη σύσταση και συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Posted: 13/07/2016 in Υπαλληλικά

ΨΨΤ57Λ6-82Κ Περιφερεια Δυτ_Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αντιμετωπίζοντας και αυτή το αδιέξοδο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των ΥΣ που προκάλεσε ένα «διοικητικό έγγραφο», ακολούθησε την εφαρμογή του Νόμου και συγκρότησε νόμιμα το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων.

ΨΨΤ57Λ6-82Κ Περιφερεια Δυτ_Ελλάδας

Υπενθύμιση για όσους δεν γνωρίζουν :

Τις Ερμηνευτικές Εγκυκλίους τις εκδίδουν οι ιεραρχικά Προϊστάμενοι των διαφόρων υπηρεσιακών σχηματισμών του Κράτους και των NΠΔ. (βλ. και Eπ. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, δεύτερη έκδοση, Νομ. Εκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1982).

Η ερμηνευτική εγκύκλιος είναι πράξη της διοίκησης με την οποία ερμηνεύεται και συγκεκριμενοποιείται κανόνας δικαίου, ήτοι με αυτή επαναλαμβάνονται, σχολιάζονται και επεξηγούνται οι διατάξεις αυτού και παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους, με σκοπό την ενιαία εφαρμογή του κανόνα δικαίου στο εσωτερικό μιας δημόσιας υπηρεσίας.

Συνεπώς η ερμηνευτική εγκύκλιος αποτελεί απλά «διοικητική διάταξη» σε αντίθεση με τις «νομικές διατάξεις» οι οποίες περιέχουν κανόνες δικαίου και δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα αφού δεν θέτει αντικειμενικό δίκαιο αλλά προϋποθέτει δίκαιο και επιτρέπεται μόνο στα όρια που θέτουν οι κανόνες δικαίου, στερούμενη έτσι εξωτερικής νομικής δεσμευτικότητας (δηλαδή έναντι των διοικουμένων), σε περίπτωση δε που εμπεριέχει «εντολή» ή «διαταγή» εξαντλεί τη δεσμευτική ισχύ της μέσα στο πλαίσιο της ιεραρχικής δομής της Δημόσιας Διοίκησης την οποία τελευταία και μόνο δεσμεύει («εσωτερική δεσμευτικότητα») υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης ειδικής έννομης σχέσης «προϊσταμένου – υφισταμένου», μεταξύ του «διατάσσοντος» που εξέδωσε την εγκύκλιο και «διατασσόμενου» υπαλλήλου – εφαρμοστή των διατάξεων στις οποίες αφορά η εγκύκλιος.

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης και δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση συγκρότησης και ορισμού των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Στο ΦΕΚ η σύσταση του Υπηρεσιακού της Περιφέρειας Κρήτης. Εξαιρετικά αφιερωμένο σ’ αυτούς που επικρίνουν και αποκλείουν επιθετικά έστω και την πιθανότητα στο λάθος.

Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων : Ισχύει ο νόμος που αποτελεί κανόνα δικαίου και δεν υποκαθίσταται με διοικητικές διατάξεις ή εγκύκλιες οδηγίες

9 Ιουνίου 2016

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Θέσεις – προτάσεις για τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 30 του ν. 4369/2016

22 Ιουνίου 2016

Βόρειο Αιγαίο : Ανάγκη άμεσης συγκρότησης και λειτουργίας Υ.Σ. υπαλλήλων ΠΕ Χίου, Σάμου, Ικαρίας, σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4389/2016

30 Ιουνίου 2016

Νότιο Αιγαίο (ΣΥΝΑΝΚ) : Λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων

30 Ιουνίου 2016

Συγκροτήθηκε το νέο Υπηρεσιακό Συμβούλιο σε εφαρμογή του Ν.4369/2016. Συνεδριάζει την Μ.Δευτέρα 25-4-2016

18 Απριλίου 2016

3η κατά σειρά εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ για τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων. Εξακολουθούν οι περιφέρειες να περιλαμβάνονται στους αποδέκτες

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.