«Μέχρι να αποσαφηνίσει ο κ. Θεοδωρίδης αν ο νομοθέτης, όταν αναφέρεται σε μηχανήματα και μέσα, εννοεί και τα οχήματα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μπορεί να εξετάσει την δυνατότητα σύστασης Σώματος Ιππικού»

Posted: 09/07/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

χατζημαρκος θεοδωριδης

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις του εκτελούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Νίκου Θεοδωρίδη, σχετικά με την απόρριψη της Προγραμματικής Σύμβασης για την επαναλειτουργία της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:   

«Όταν μιλά ο κ. Θεοδωρίδης για παρανομίες και δημιουργεί ένα φαντασιακό κλίμα που ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να τεκμηριώσει, οφείλει να κάνει δύο πράγματα:  να θυμάται ότι έχουν αλλάξει οι συνομιλητές του και να διανέμει και τα στοιχεία που να περιγράφουν τα λεγόμενα του. Επειδή λοιπόν ο ίδιος δεν το κάνει αυτό, δίνουμε εμείς στην δημοσιότητα το κείμενο της αποφάσεως για να εμπλουτίσουν οι συμπατριώτες μας τις γνώσεις τους στην Ελληνική γλώσσα και να ξέρουν και ποιά ακριβώς ήταν η περίφημη παρανομία που αυτή την φορά ανακάλυψε.

Το αποκαλυπτικό ως προς το σοβαρότατο δίλημμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αν η αναφορά του νομοθέτη σε «μηχανήματα και μέσα» εννοεί και τα οχήματα – αυτοκίνητα (και όχι ενδεχομένως άλογα, όνους και ημιόνους), αποτυπώνεται στην σελίδα 10 του πρακτικού της απορριπτικής απόφασης για την Προγραμματική Σύμβαση της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, ως εξής:

Επειδη?, ναι μεν προβλε?πεται στην παρ. 4 του α?ρθρου 100 η δυνατο?τητα, στο πλαι?σιο εκτε?λεσης των εν λο?γω προγραμματικω?ν συμβα?σεων, παραχω?ρησης απο? το ε?να συμβαλλο?μενο με?ρος στο α?λλο ρητω?ς «ακινη?των, εγκαταστα?σεων, μηχανημα?των και με?σων», εντου?τοις δεδομε?νης της ισχυ?ος ειδικω?ν κανο?νων δικαι?ου, που ρυθμι?ζουν τους δικαιου?χους χρη?σης (και κατα? παραχω?ρηση) ειδικα? των κρατικω?ν αυτοκινη?των οχημα?των, δεν ει?ναι δυνατο?, καθ’ ερμηνει?α, να θεωρη?σουμε ο?τι με τους γενικω?ς αναφερομε?νους στην ως α?νω δια?ταξη ο?ρους «μηχανη?ματα και με?σα» νοου?νται και αυτοκι?νητα οχη?ματα, τα οποι?α εα?ν η?θελε ο τυπικο?ς νομοθε?της θα τα κατονο?μαζε ρητω?ς.

Κατόπιν του σκεπτικού απόρριψης της Προγραμματικής Σύμβασης για την ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και ειδικότερα των όσων αναφέρονται στην σελίδα 10 (η οποία επισυνάπτεται) και μέχρις ότου ο κ. Θεοδωρίδης αποσαφηνίσει αν ο νομοθέτης, όταν αναφέρεται σε μηχανήματα και μέσα εννοεί και τα αυτοκίνητα- οχήματα,    η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σκέπτεται πολύ σοβαρά να επεξεργαστεί την δυνατότητα σύστασης Σώματος Ιππικού, για την λειτουργία των υπηρεσιών της”.

Πηγή : http://www.pnai.gov.gr

 

Νίκος Θεοδωρίδης: Εντολές για παρανομίες, δεν δέχτηκα ποτέ, ούτε πρόκειται να δεχτώ απο κανένα! Προτιμώ να πάω σπίτι μου!

8 Ιουλίου 2016

Γ. Χατζημάρκος: «Τα 25.000 στρέμματα που κάηκαν στην Απολακκιά, έχουν ονοματεπώνυμο»

8 Ιουλίου 2016

Απορρίφθηκαν αποφάσεις της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

«Θα παραμείνω για λίγο ακόμη ψύχραιμος» διαμηνύει ο Περιφερειάρχης

5 Ιουλίου 2016

Απάντηση Περιφερειάρχη στη Αποκεντρωμένη : Τα περί άσκησης πιέσεων για την έκδοση ευνοϊκών αποφάσεων, είναι ένας αυθαίρετος, αναπόδεικτος ισχυρισμός της ΑΔΑι που συνιστά ταυτόχρονα και βαρύτατη συκοφάντηση κατά της σημερινής Περιφερειακής αρχής.

4 Ιουλίου 2016

Ο Περιφερειάρχης μίλησε «έξω από τα δόντια» για τις πρακτικές της Αποκεντρωμένης. Απάντηση από τον Γ.Γ.

Το κεντρικό κράτος διατηρεί τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις διαιωνίζοντας την καχυποψία και την επιφύλαξη της διοικητικής και πολιτικής αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ βαθμού.

Επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών από το σύλλογο των εργαζομένων της Περιφέρειας

31 Μαΐου 2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Π.Ν.Αι. : Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση κάνει κατάχρηση αρμοδιότητας και από έλεγχο νομιμότητας που από το νόμο οφείλει, ασκεί έλεγχο σκοπιμότητας με προκλητικά επιχειρήματα.

26 Μαΐου 2015

Για την κλιμακούμενη ακύρωση κάθε έννοιας νησιωτικής πολιτικής

2 Απριλίου 2015

Ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας ζητούν οι περιφέρειες από τον υπουργό Εσωτερικών Ν. Βούτση

6 Φεβρουαρίου 2015

«Καταργούνται» οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

4 Φεβρουαρίου 2015

Κατάργηση του πολιτικού ρόλου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους οι εφτά γενικοί γραμματείς

3 Φεβρουαρίου 2015

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.