3η κατά σειρά εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ για τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων. Εξακολουθούν οι περιφέρειες να περιλαμβάνονται στους αποδέκτες

Posted: 07/07/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

pdf_1

Η στοχευμένη εμμονή για αναζήτηση ιδιαίτερης αναφοράς «…ΟΤΑ Β΄ βαθμού…» υποκρύπτει προσπάθεια έμμεσης αποδοχής και σταδιακής υπαγωγής των περιφερειών σε  «Ενιαίο Κώδικα για Α’ και Β’ βαθμού αυτοδιοίκησης» (υπό διαμόρφωση????), πράξη αντίθετη στη συλλογική απόφαση της Ομοσπονδίας «….Η πάγια θέση μας είναι ένας κώδικας και αυτός είναι ο δημοσιοϋπαλληλικός, με τα όποια προβλήματα…..» (16-10-2014) [συν.20]…….   

ΑΔΑ_ΨΓΟ7465ΦΘΕ-346 Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων

Συγκροτούνται τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια (2η εγκύκλιος)
Εγκύκλιος (1η) του ΥΠ.ΕΣ. για την συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και την αυτοδίκαιη απόλυση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.