Σύντομες διαδικασίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή αιρετών στα ΥΣ και ΣΕΠ

Posted: 06/07/2016 in Υπαλληλικά

Σύντομες διαδικασίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και Συμβούλια Επιλογής Προσωπικού.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 76998/8056/6-7-2016 της Διεύθυνσης Διοίκησης Κυκλάδων, ισχύουν τα εξής :  

  • Δημοσίευση – τοιχοκόληση πινάκων εκλογέων το αργότερο μέχρι Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016.
  • Αιτήσεις – ενστάσεις κατά των πινάκων  εκλογέων υποβάλλονται μέχρι 15 Ιουλίου 2015, εξετάζονται μέχρι 30 Ιουλίου 2016 και οριστικοποιούνται μέχρι 31 Ιουλίου 2016.
  • Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως 10 Ιουλίου 2016, η σύνταξη των πινάκων υποψηφίων ολοκληρώνεται μέχρι 11 Ιουλίου 2016 και η δημοσίευση – τοιχοκόληση τους γίνεται μέχρι 21 Ιουλίου 2016. Οι ενστάσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική ημερομηνία 5 ημερών από την τοιχοκόλληση. Η οριστικοποίηση του πίνακα υποψηφίων γίνεται από την εφορευτική επιτροπή μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2016
  • Η συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής γίνεται μέχρι 1η Σεπτεμβρίου 2016. Η ημερομηνία εκλογών καθώς και ο χώρος διεξαγωγής τους καθορίζονται με απόφαση – προκήρυξη του Περιφερειάρχη.
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.