Τι σημαίνει η αναγνώριση προϋπηρεσίας για την Επιλογή Στελεχών

Posted: 04/07/2016 in Υπαλληλικά

Την δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, έως 7 έτη, σε συναφές αντικείμενο, θα παρέχει στους δημοσίους υπαλλήλους, το Προεδρικό Διάταγμα που αναμένεται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τις επόμενες ημέρες.   

Με το νόμο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (νόμος Βερναρδάκη, ν. 4369/2015), που αναφέρεται στη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, υπήρξε αναφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 98, που αναφέρεται στην βαθμολογική ένταξη, ορίζεται ότι «προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

Το ΠΔ θα δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας, ως κριτηρίου αξιολόγησης για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η μοριοδότηση θα είναι αντίστοιχη με αυτή ανάλογης προϋπηρεσίας στο Δημόσιο με στόχο να διευκολύνει νέους δημοσίου υπαλλήλους με θητεία στον ιδιωτικό τομέα να μπορούν να ανταγωνιστούν τους συναδέλφους τους στο Δημόσιο, αναφορικά με την κατάληψη θέσης ευθύνης.

Επομένως, η αναγνώριση προϋπηρεσίας θα παρέχει επιπλέον μοριοδότηση και στους δημοσίους υπαλλήλους που θα επιλέξουν να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Επιλετικών Στελεχών, για το οποίο, οι υπάλληλοι που δύνανται να πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια εγγραφής, υπολογίζονται σε 45.000.

Πηγή : http://www.aftodioikisi.gr

Πλήρης ισοτιμία κολεγίων – ΑΕΙ. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αναγνωρίζει ίσα δικαιώματα για την μισθολογική- βαθμολογική εξέλιξη

Αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα

Νόμος του κράτους το σύστημα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (Ν.4369/2016). Φρένο στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

Ενημέρωση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.