Κωδικοποίηση των αλλαγών στον τρόπο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν. 4369/2016 (33/Α)

Posted: 22/06/2016 in Υπαλληλικά

Συνάδελφοι,

σε μια προσπάθεια κωδικοποίησης των αλλαγών στον τρόπο επιλογής προϊσταμένων που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν. 4369/2016,  σας θέτουμε υπόψη τα εξής απαραίτητα στάδια της διαδικασίας:   

Κωδικοποίηση των αλλαγών στον τρόπο επιλογής προϊσταμένων που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν._4369_2016_ver3

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.