Δεν υπάρχει «ασυμβίβαστο» της άσκησης του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών με την ιδιότητα του υπαλλήλου του δημοσίου

Posted: 18/06/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

Δεν υπάρχει «ασυμβίβαστο της άσκησης του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών με την ιδιότητα του υπαλλήλου του δημοσίου των ΝΠ∆∆ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και των συνταξιούχων αυτών». Αυτό αποφάνθηκε με εγκύκλιο του το υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων.  

Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο: «Σήμερα εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των ΝΠ∆∆ και ευρύτερου δημόσιου τομέα, μετά από προσφυγή τους σε εφετεία, βασισμένοι στην απόφαση του ΣτΕ άλλα και στην γνωμοδότηση του ΝΣΚ, αποκτούν ή ανανεώνουν την άδεια εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών».

Διαβάστε την εγκύκλιο :

ΑΔΑ_7ΝΤΝ4653ΟΞ_Μ5Σ

Ελέγχων συνέχεια….από τους επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης για τη νομιμότητα χορήγησης αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου. Ασυμβίβαστο του έργου εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών προς την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.