Νέα τροπολογία για τις αποζημιώσεις των εξεταστών οδηγών μέχρι να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς διενέργειας των εξετάσεων

Posted: 17/06/2016 in Υπαλληλικά

Θέσπιση μεταβατικού χρονικού διαστήματος για την ομαλή μετάβαση του συστήματος εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών εντός του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.  

Για τη διασφάλιση της συνέχειας της εκτέλεσης του έργου της δοκιμασίας των προσόντων και της συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, την προάσπιση της οδικής ασφάλειας, τη διαφύλαξη των εσόδων του Κράτους, αλλά και την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς διενέργειας των εξετάσεων, προβλέπεται μέχρι την 1η Ιουνίου 2017 η εξακολούθηση του έργου αυτού όπως πραγματοποιείτο μέχρι 31-12-2015, συνακολούθως δε το σύστημα αμοιβής στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών, καθώς και στα ελεγκτικά όργανα του εν λόγω έργου.

Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση, το προτεινόμενο άρθρο, την  έκθεση του ΓΛΚ, την ειδική έκθεση και την έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων :

170616 Τροπολογία για τους εξεταστές οδήγησης

Πηγή : http://www.hellenicparliament.gr

Κήρυξη ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ από κάθε επιτροπή που σχετίζεται με το κύριο και βοηθητικό έργο των εξετάσεων
Απεργιακή κινητοποίηση ενάντια σε κάθε μορφή μη αμειβόμενης εργασίας – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ που διενεργούνται εκτός ωραρίου από 7/3/2016
Συναντήθηκε το Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ με την υφυπουργό Υποδομών Μετ/ρων και Δικτύων κ. Χρυσοβελώνη. Προειδοποίηση για απεργιακή κινητοποίηση αποχής από τα συγκεκριμένα καθήκοντα των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.
Αποσύρθηκε η τροπολογία που προέβλεπε αποζημιώσεις σε υπαλλήλους – εξεταστές υποψηφίων οδηγών
Κατατέθηκε τροπολογία για τις αποζημιώσεις σε εξεταστές οδηγών και μέλη Υγειονομικών Επιτροπών

15 Φεβρουαρίου 2016

Παρέμβαση της ΟΣΥΑΠΕ για τις εκτός ωραρίου αμοιβές των εξεταστών των Διευθύνσεων Μεταφορών
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.