Πολυνομοσχέδιο: συνέχεια ενημέρωσης για τις ρυθμίσεις στους ΟΤΑ

Posted: 25/05/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

Προσχέδιο πολυνομοσχεδίου για ΟΤΑΤο πολυνομοσχέδιο που βρίσκεται σε προδιαβούλευση ρυθμίζει σειρά θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ       

Αυξάνεται ο αριθμός των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από 7 σε 8

Αρθρο 1

Μετατάξεις, αποσπάσεις και μεταφορά προσωπικού

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Χωρίς δικαστικά εμπόδια η επάνοδος εργαζομένων στους ΟΤΑ

Αρθρο 8

Τροποποιήσεις στο σύστημα που διέπει την εκλογική διαδικασία

Συγκεκριμένα στο ΠΔ 26/2012– που αφορούν:

  • Τους ετεροδημότες (άρθρα 107 – 108)
  • Του νέους εκλογείς (άρθρα 91 – 92)
  • Τους δημοσίους υπαλλήλους και συγκεκριμένα τον τρόπο χορήγησης αδειών σε περίπτωση εκλογών (άρθρο 109)
  • Την εκλογική αποζημίωση στους υπαλλήλους των ΟΤΑ που απασχολούνται στις εκλογικές διεργασίες και την καταβολή της οποίας διασφαλίζει (άρθρο 111)
  • Τους εκλογικούς καταλόγους (άρθρο 89)
  • Θέματα εκλογικής διαδικασίας (άρθρα 93 – 106)
Εξαιρούνται από την περικοπή της προσωπικής διαφοράς οι υπάλληλοι που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,

Αρθρο 27

Τροποποίηση χιλιομετρικών αποστάσεων για τα έξοδα διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης

Άρθρο 143

Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους ΟΤΑ που υπηρετούν σε παραμεθόριο περιοχή

Άρθρο 30

Θέματα λύσης επιχειρήσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

Άρθρο 31

Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου- διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών

Άρθρο 67

 

Προσχέδιο πολυνομοσχεδίου για ΟΤΑ

Πολυνομοσχέδιο: Σε εφτά κεφάλαια όλες οι ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.