Πολυνομοσχέδιο: Σε εφτά κεφάλαια όλες οι ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ

Posted: 23/05/2016 in Υπαλληλικά

Προσχέδιο πολυνομοσχεδίου για ΟΤΑ

Δόθηκε  στους φορείς, το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για θέματα ΟΤΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες το νομοσχέδιο «Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα και στόχος του υπουργείου είναι να ψηφισθεί από τη Βουλή εντός Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εσωτερικών το πολυνομοσχέδιο πρόκειται να τεθεί σε επισημη διαβούλευση από την ερχόμενη Δευτέρα 30/6, δύο ημέρες αργότερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ με στόχο να κατατεθεί στη Βουλή την εβδομάδα 13 μέχρι 17 Ιουνίου και να ψηφισθεί έως τα τέλη του μήνα.

Tο νομοσχέδιο περιέχει πάνω από 152 άρθρα τα οποία είναι πιθανον να ξεπεράσουν ακόμη και τα 200 μετά τη διαβούλευση.

Στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣ περιλαμαμβάνονται εφτά κεφάλαια τα οποία περιέχουν πλήθος ρυθμίσεων για τους ΟΤΑ ως εξής:

Πρώτο κεφάλαιο:  Περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν την οργάνωσης και λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των ΟΤΑ, όπως είναι οι πειθαρχικές κυρώσεις των αιρετών σε περίπτωση ποινικής καταδίκης, τα ένδικα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας ΟΤΑ, η νομική στήριξη των υπαλλήλων η λειτουργία δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών αλλά και τα Συμβούλια ΄Ενταξης Προσφύγων

Δεύτερο κεφάλαιο: Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις δημοσίων υπαλλήλων, προσωπικού ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων, μεταξύ των οποίων όροι σύστασης  θέσης γενικού γραμματέα ΟΤΑ α΄ βαθμού, σύσταση ενιαίας θέσης Ειδικού Συμβούλου ή Συνεργάτη, μετατάξεις- μεταφορά προσωπικού Δημοσίου – ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, μεταφορά προσωπικού ΟΤΑ, μετατάξεις – αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ, θέματα λύσης επιχειρήσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, θέματα Δημοτικών Αστυνομικών, σχολικών φυλάκων και σχολικών καθαριστριών, αλλά και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Τρίτο κεφάλαιο: Περιλαμβάνονται θέματα οικονομικής λειτουργίας, εσόδων και περιουσίας ΟΤΑ, μεταξύ αυτών και η τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των ΟΤΑ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ, μεταφορά προσωπικού ΔΕΥΑ κ.πλ.

Τέταρτο κεφάλαιο: Περιλαμβάνονται ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησηςη, όπως το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πέμπτο κεφάλαιο: Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις θεμάτων της εκλογικής διαδικασίας.

Έκτο κεφάλαιο: Περιλαμβάνονται διατάξεις προσαρμογής του Ν. 344/1976 στο νέο τρόπο κατάρτισης των ληξιαρχικών πράξεων.

Έβδομο κεφάλαιο: Περιλαμβάνονται διάφορες διατάξεις, για θέματα έργων και μελετών ΟΤΑ και ΥΠΕΣΔΑ αλλά και για τη μεταφορά μαθητών.

Διαβάστε το προσχέδιο :

Προσχέδιο πολυνομοσχεδίου για ΟΤΑ

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.