Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος (ΦΕΚ 85/τ.Α’/12-5-2016, Ν.4387/2016)

Posted: 16/05/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

Εθνικό τυπογραφείο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 85/τ.Α’/12-5-2016 ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.»               Ν_4387_2016

15 ερωτήσεις – απαντήσεις για τις εισφορές και τις συντάξεις

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.