Εξώδικο του νομικού συμβούλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Φιλιππάκου με θέμα «Είσοδος Δικηγόρων στο Κτηματολόγιο»

Posted: 13/04/2016 in Υπαλληλικά

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους κόλπους των Δικηγόρων η αυστηριοποίηση των διαδικασιών εισόδου στο αρχείο. Ενδεικτικό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί είναι και το ακόλουθο εξώδικο του νομικού συμβούλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Φιλιππάκου:      

«Θέμα: Είσοδος Δικηγόρων στο Κτηματολόγιο.

Σας ενημερώνω για τα εξής:

Χθες 11-4-2016 μετέβην στο Κτηματολόγιο Ρόδου προκειμένου να διενεργήσω έρευνα στα κτηματικά βιβλία. Κατά την είσοδο μου, μου ζητήθηκε να υπογράψω σε βιβλίο που υπάρχει στον χώρο υποδοχής της Υπηρεσίας σας. Αρνήθηκα και κατευθύνθηκα στον χώρο έρευνας των κτηματικών βιβλίων Ρόδου, όπου και υπάλληλος της υπηρεσίας σας μου ζήτησε να επιστρέψω στον χώρο υποδοχής προκειμένου να υπογράψω σε κάποιο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία και ώρα εισόδου των δικηγόρων στην Υπηρεσία σας.
Παρά την άρνηση μου και την ενημέρωση του υπαλλήλου σας ότι αυτό είναι παράνομο αφού η είσοδος των δικηγόρων είναι ελεύθερη χωρίς κανένα περιορισμό παρά μόνο με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας , οι υπάλληλοι σας συνέχισαν να με παρενοχλούν ζητώντας μου επιτακτικά να συμμορφωθώ !! γιατί διαφορετικά οι ίδιοι θα είχαν πρόβλημα (προφανώς από τους προϊσταμένους τους).
Τόσο η ύπαρξη του βιβλίου αυτού όσο και η απαίτηση σας να εξαρτήσω την είσοδο μου στο Κτηματολόγιο Ρόδου από ενέργειες (υπογραφή στο βιβλίο) πέραν της περιοριστικά προβλεπομένης μόνο επίδειξης της επαγγελματικής μου ταυτότητας είναι παράνομες αφού παραβιάζουν το Κώδικα Δικηγόρων ( Ν. 4194/2013) άρθρο 34 παρ. 2 και την Εγκύκλιο ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509 του Υπουργείου Διοικ. Μεταρρύθμισης η οποία σημειωτέον και έχει αναρτηθεί ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΧ-878 και σας έχει κοινοποιηθεί με την υποχρέωση ενημέρωσης των μυπαλλήλων σας και παράλληλα συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα για όλους τους υπαλλήλους κατά την έννοια του νόμου (προϊσταμένους και υπαλλήλους).
Πέραν αυτών είναι σε αντίθεση και παραβιάζει και τις διατάξεις του νόμου περί
προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ( Ν. 2472/1997).
Παρέλκει δε νομίζω να σας θυμίσω ότι καμιά απόφαση σας περί οργάνωσης της εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας σας ΔΕΝ μπορεί να καταργήσει διάταξη νόμου, και συνεπώς πρέπει άμεσα να άρετε την όποια απόφαση σας που περιορίζει ή εξαρτά το δικαίωμα μου ως δικηγόρου να εισέρχομαι ελεύθερα στην Υπηρεσία σας.
Συνεπώς και προς αποφυγή περαιτέρω ενεργειών εκ μέρους μου σας ζητώ να απέχετε στο εξής από τις παραπάνω περιγραφόμενες παράνομες και αυθαίρετες απαιτήσεις σας.
Στον Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, η παράκληση είναι να ενεργήσει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του».

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.