Κατανομή τριακοσίων εξήντα πέντε (365) συνολικά ατόμων σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σε ΝΠ αυτών (ΦΕΚ). Δεν περιλαμβάνεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Posted: 03/04/2016 in Υπαλληλικά

Εθνικό τυπογραφείο

Κατανομή τριακοσίων εξήντα πέντε (365) συνολικά ατόμων σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σε Νομικά Πρόσωπα αυτών ως εξής :  (ΦΕΚ 873/τ.Β΄/1-4-2016)

 

 

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.