Ελέγχων συνέχεια….από τους επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης για τη νομιμότητα χορήγησης αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου. Ασυμβίβαστο του έργου εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών προς την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου

Posted: 31/03/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

Ασυμβίβαστο του έργου εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών προς την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, καθώς εντοπίσθηκαν από το Σώμα περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι απασχολούντο ως συνεργαζόμενοι εκπαιδευτές με Σχολές Οδηγών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.        

Ασυμβίβαστο εκπαιδευτές οδηγοί

Για τη νομιμότητα χορήγησης αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, καθώς και τήρησης του ωραρίου εργασίας, συνεχίζονται οι έλεγχοι από τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης.
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την άσκηση ιδιωτικού έργου εκτός υπηρεσίας

Posted: 28/02/2013

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.