Δικαιώθηκε από τα δικαστήρια ο πρώην διευθυντής του ΙΚΑ Ρόδου. Η απόφαση 1301/2015 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών «αδειάζει» τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τις παράνομες κρίσεις του. Κατέθεσε ήδη αίτηση για να επανέλθει στη θέση του

Posted: 29/03/2016 in Υπαλληλικά

Δικαιώθηκε από τα δικαστήρια ο πρώην διευθυντής του ΙΚΑ Ρόδου Γιάννης Παπαντωνίου

Κόλαφο για την προηγούμενη διοίκηση του ΙΚΑ αποτελεί η απόφαση του διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώνει τις κρίσεις για 49 διευθυντές του ΙΚΑ και επανατοποθετεί σε θέση διευθυντή τον πρώην διευθυντή του ΙΚΑ Ρόδου κ. Γιάννη Παπαντωνίου.

Ήδη ο κ. Παπαντωνίου μετά την απόφαση  κατέθεσε αίτηση για την τοποθέτησή του ως διευθυντή στο ΙΚΑ Ρόδου, θέση που “χηρεύει” ύστερα από τη συνταξιοδότηση της κ. Μ. Κανταζίδου.

Το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής:

«Ο πρώην Διευθυντής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ρόδου, Ιωάννης Σ. Παπαντωνίου, κατά τις επιλογές των Προϊσταμένων Διεύθυνσης στις 11/3/2011, εξαιρέθηκε από τη λίστα των επιλεγέντων, αν και ο ίδιος -σύμφωνα με το τελικό πόρισμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών- διέθετε μεγαλύτερη μοριοδότηση από τουλάχιστον 100 Διευθυντές που επιλέχθηκαν τότε! Μετά την προσφυγή του κ. Παπαντωνίου στη Δικαιοσύνη, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με τις υπ’ αριθμών 2177/2012 και 975/2013 αποφάσεις του, ακύρωσε τις από 11/3/2011 κρίσεις Διευθυντών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και διέταζε την επανάληψη της διαδικασίας με νέα «νόμιμη σύνθεση» του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις καθ’ όλα «νόμιμες διαδικασίες».

Κατά την δεύτερη διαδικασία αξιολόγησης και κρίσης των νέων Διευθυντών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ο κ. Παπαντωνίου δεν επελέγη για δεύτερη φορά, χωρίς ουσιαστική αιτιολόγηση των λόγων απόρριψης της αιτήσεώς του. Έτσι, ο ίδιος προσέφυγε ξανά στη Δικαιοσύνη, στις 24/9/2013, κατηγορώντας την προηγούμενη Διοίκηση του ΙΚΑ για παρατυπίες και παράνομη διαδικασία αξιολόγησης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Η τελική απόφαση:
Η συζήτηση στις δικαστικές αίθουσες της «υπόθεσης Παπαντωνίου» πραγματοποιήθηκε στις 14/10/2014, για να εκδοθεί η υπ’ αριθμό 1301/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία ακυρώνει συγχρόνως 49 αποφάσεις κρίσεως Προϊσταμένων Διεύθυνσης! Συγκεκριμένα, στη σελ. 7 της απόφασης αναφέρεται πως το αρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που έκρινε τους Διευθυντές του ΙΚΑ είχε «μη νόμιμη σύνθεση»:

«Το Α’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του, με την 188/Συν.9η/29.3.2011 απόφασή του προέβη στην επιλογή δ/νσεων – υποδ/νσεων και γνωμοδότησε για την τοποθέτησή του στις μονάδες του Ιδρύματος κατά παράλειψη του αιτούντος (Ιωάννη Παπαντωνίου), ενώ με την Ρ34/17/18.4.2011 απόφαση του Διοικητή αυτού τοποθετήθηκαν οι επιλεγέντες προϊστάμενοι. […] Η απόφαση αυτή ακυρώθηκε με την 2177/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών λόγω μη νόμιμης σύνθεσης του πιο πάνω Υπηρεσιακού Συμβουλίου και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση.»

Στη συνέχεια, η απόφαση 1301/2015 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών «αδειάζει» τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τις παράνομες κρίσεις του, αναφέροντας συγκεκριμένα στην παρ. 10 ότι:
«Ο αιτών (κ. Παπαντωνίου) προβάλλει ότι στις ειδικές δραστηριότητες έλαβε από τρία μέλη του συμβουλίου βαθμολογία 50 από τον καθένα, ενώ από άλλα δύο μέλη (Ε. Θεοδωρίδης, Ε. Μίξιος) μηδέν (0) χωρίς καμία αιτιολογία, άλλως με μη νόμιμη αιτιολογία. Ο λόγος αυτός είναι βάσιμος, δεδομένου ότι τα μέλη του συμβουλίου Ε. Θεοδωρίδης και Ε. Μίξιος βαθμολόγησαν του αιτούντα στις ειδικές δραστηριότητες με (0) χωρίς να αιτιολογήσουν την δοθείσα βαθμολογία, όπως προκύπτει από το οικείο πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου».

Στην παρ. 11 της ίδιας απόφασης, αναφέρεται ότι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο «προέβη σε παράνομη κατάταξη όλων σε υποπίνακες ανάλογα με τον νομό, όπου υπηρετούσε έκαστος, ενώ όφειλε να τους κατατάξει σε ενιαίο πίνακα κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης», όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (αρ. 86, §1).

Στην τελευταία σελίδα της απόφασης, επισυνάπτεται η λίστα των αποφάσεων που ακυρώνονται, σύμφωνα με τις οποίες τοποθετήθηκαν παρανόμως ως Προιστάμενοι Δ/νσεων – Υποδ/νσεων, μεταξύ των οποίων οι Διευθυντές των περιφερειακών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Δωδ/σου, Κ. Καλομοίρης και Φ. Τρακάκης.
Η κοινοποίηση της απόφασης στη -νέα- Διοίκηση του ΙΚΑ και η επιστολή του κ. Ιωάννη Παπαντωνίου:

Σύμφωνα με την από 30/10/2015 αίτησή του προς τη νέα Διοίκηση του ΙΚΑ, ο κύριος Παπαντωνίου κοινοποιεί την απόφαση 1301/2015, και ζητά επιπλέον από τον νέο Διοικητή του ΙΚΑ να επανατοποθετηθεί στην αρχική θέση του Διευθυντή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ρόδου, ύστερα από την ταλαιπωρία που υπέστη και την «μείωση της προσωπικότητας και της υπηρεσιακής του οντότητας», εφαρμόζοντας τα όσα ορίζονται στο άρθρο 65 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) που επικαλείται η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, επικαλείται κοινωνικά κριτήρια που πρέπει να λάβει υπόψη το νέο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ύστερα από την οριστική κρίση του ως άξιος προϊστάμενος δ/νσης – υποδ/νσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, «τα οποία υφιστάμενοι Διευθυντές σε Υποκαταστήματα του ΙΚΑ στα Δωδεκάνησα ενδεχομένως δεν διαθέτουν».

Παρατίθεται παρακάτω το άρθρο 65 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα:
«Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων τοποθετούνται με απόφαση της οικείας αρχής και μετά τη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου ανάλογα με τα προσόντα, τις εμπειρίες και την ειδίκευση που διαθέτουν. Το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεκτιμά επίσης το συνολικό χρόνο υπηρεσίας, το χρόνο υπηρεσίας κατά περιοχή, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, τη συνυπηρέτηση συζύγου και την εντοπιότητα.»

Πηγή :http://www.rodiaki.gr

 

Επιλεκτική κάλυψη θέσεων ευθύνης από την ίδια κατηγορία εκπαίδευσης, άνιση μεταχείριση μεταξύ ίσων καταστάσεων. Το ΠΣ δεν έκανε δεκτές τις επισημάνσεις του ΣΥΠΝΑΠΕΔ για την τροποποίηση του άρθρου 51 και ενέκρινε ως είχε την εισήγηση της υπηρεσίας.
Οι απόψεις του ΣΥΠΝΑΠΕΔ επί των τροποποιήσεων του άρθρου 51 «Προϊσταμένοι Δ/σεων & Τμημάτων» του οργανισμού που εισηγείται η Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας στο ΠΣ στη Νάξο (28/3/2016)
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.


Αρέσει σε %d bloggers: