Οι απόψεις του ΣΥΠΝΑΠΕΔ επί των τροποποιήσεων του άρθρου 51 «Προϊσταμένοι Δ/σεων & Τμημάτων» του οργανισμού που εισηγείται η Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας στο ΠΣ στη Νάξο (28/3/2016)

Posted: 27/03/2016 in Οργανισμός

image0018.jpg

Με το αρ. 32123/3631/17-3-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ζητείτε από τους συλλόγους Δωδεκανήσων και Κυκλάδων να καταθέσουν τις απόψεις τους επί της  εισήγησης της υπηρεσίας η οποία αφορά σε μικρές τροποποιήσεις του άρθρου 51 «Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων» του οργανισμού της ΠΝΑι (ΦΕΚ1666/τ.Β΄/10-8-2015) προκειμένου το θέμα να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη Δευτέρα 28-3-2016 στη Νάξο.      

Διαβάσετε τις προτάσεις – παρατηρήσεις του ΣΥΠΝΑΠΕΔ :

08_270316 ΣΥΠΝΑΠΕΔ

 

 

 

Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ. 23/3/2016

«…..Η προτεινόμενη τροποποίηση του Οργανισμού είναι αποσπασματική και θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις δυσλειτουργίες που έχουν παρουσιαστεί από την τελευταία τροποποίησή του…… Η εμπειρία της εφαρμογής του νέου Οργανισμού για επτά περίπου μήνες, ανέδειξε δυσλειτουργίες…..»

Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ. 18/10/2013

«…….πρέπει να επισημανθεί ότι η επιχειρούμενη Αντιστοίχιση οδηγεί σε λειτουργία μιας «Συνομοσπονδίας» των δύο πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) με Περιφερειακές Ενότητες τα πρώην Επαρχεία και με μόνο βασικό ενιαίο Διοικητικό Θεσμό το Περιφερειακό Συμβούλιο……»

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ 19/10/2013

«…..απείχαν από τη διαδικασία θεωρώντας ότι ο νέος οργανισμός θα αποδυναμώσει την Περιφέρεια με προφανή σκοπό τη διαίρεση της…..»

Σ.Υ.Π.Ν.Α.Π.Ε.Δ. 30/9/2013

«….Για εμάς, είναι θέμα αρχής να γίνει μία γενική τροποποίηση του οργανισμού στα πλαίσια της πλήρους αντιστοίχισης των υπηρεσιών σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες……. θέλουμε τη Ρόδο ισότιμο διοικητικό κέντρο….»

 

 

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.