Στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΔΑ διαμορφώθηκε ξεχωριστή ενότητα με πρόσβαση σε ερωτοαπαντήσεις που αφορούν λεπτομέρειες και διευκρινήσεις επί των αλλαγών του νόμου για τη Δημόσια Διοίκηση.

Posted: 13/03/2016 in Υπαλληλικά

Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Απολογισμός Συνολικός

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έρχεται έπειτα από την ψήφιση του νόμου για τη Δημόσια Διοίκηση, και τη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών στο Δημόσιο.           

Μέσα από τη νέα ενότητα στην ιστοσελίδα του υπουργείου, ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε ερωτοαπαντήσεις που αφορούν λεπτομέρειες και διευκρινήσεις επί των αλλαγών του νόμου.

Ομοίως, το υπουργείο αναφέρεται στα βασικά σημεία του νέου ενιαίου μισθολογίου  με  το νέο σύστημα αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο συνολικός απολογισμός βρίσκεται στον σύνδεσμο http://www.minadmin.gov.gr/?page_id=14782 .

Νομοθετικό Έργο / Θεσμικές Αλλαγές

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.