Απόφαση ΓΣ – Εξαίρεση από την απεργία – αποχή των επιτροπών ελέγχου μέτρων υγιεινής και ασφάλειας

Posted: 08/03/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. λαμβάνοντας υπόψη τις διαμαρτυρίες των Σωματείων της , για τη μη διενέργεια ελέγχων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας της ζώνης από τις αντίστοιχες επιτροπές λόγω της αποχής που έχει κηρύξει η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και παίρνοντας υπόψη ότι από την αποχή αυτή τίθενται σε κίνδυνο οι ζωές των εργαζομένων στη ζώνη, εξαιρεί από την αποχή αυτή τους συναδέλφους που συμμετέχουν σε αυτές τις επιτροπές.      

Ψήφισμα ΓΣ – Εξαίρεση από την απεργία – αποχή των επιτροπών ελέγχου μέτρων υγιεινής και ασφάλειας

 

 

Συνέχιση Αποχής Δημοσίων Υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους από τη Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016 έως την Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.