Θα πράξουν το ίδιο και για τους 32 υπαλλήλους περιφερειών ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης; Οι βουλευτές Δωδ/σου, πρόκειται να επαναφέρουν την τροπολογία για την επαναπρόσληψη των απολυθέντων συμβασιούχων της ΔΕΥΑΡ.

Posted: 03/03/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

Το κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Δημήτρης Γάκης και Νεκτάριος Σαντορινιός, που έχουν αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν τελεσφόρησαν στο παρελθόν, θεωρούν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, θα προχωρήσει στη ρύθμιση του θέματος, με το που θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.

32 ΙΔΑΧ μερικης απασχόλησης

Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος από τους εκπροσώπους των θεσμών, τελεί το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να εισάγει στη Βουλή, νομοσχέδιο «σκούπα», στο οποίο θα περιλαμβάνεται, εκτός απροόπτου και τροπολογία για την επαναπρόσληψη των απολυμένων συμβασιούχων της ΔΕΥΑ Ρόδου.

Οι έως τώρα διαβουλεύσεις δεν έχουν αποδώσει τους αναμενόμενους καρπούς, καθώς η απόσταση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό κενό έως το 2018 παραμένει, παρά τα βήματα προόδου που σημειώθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις.

Το Euro-working Group της Δευτέρας συμβούλευσε τους επικεφαλής της αποστολής των θεσμών στην Αθήνα να καταβάλουν μια ακόμη προσπάθεια σύγκλισης πριν το Eurogroup της 7ης Μαρτίου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εκκίνηση της αξιολόγησης το συντομότερο.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Δημήτρης Γάκης και Νεκτάριος Σαντορινιός, που έχουν αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν τελεσφόρησαν στο παρελθόν, θεωρούν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, θα προχωρήσει στη ρύθμιση του θέματος, με το που θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.

Της υποβολής του αιτήματος νομοθετικής ρύθμισης για την επαναπρόσληψη των απολυθέντων της ΔΕΥΑ Ρόδου, προηγήθηκε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.
Ο πρόεδρος κ. Δ. Τσίκκης, εισηγήθηκε ειδικότερα την λήψη απόφασης για την επαναπρόσληψη έμπειρου απολυθέντος προσωπικού της επιχείρησης.

Τόνισε συγκεκριμένα ότι στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας της επιχείρησης προβλέπονται 360 οργανικές θέσεις, ενώ έχουν επεκταθεί οι αρμοδιότητες της σε όλο το νησί της Ρόδου. Προσωπικό υπάρχει σήμερα μόνο στις δημοτικές ενότητες Ρόδου, Καλλιθέας, Πεταλούδων και Αφάντου.

Στην επιχείρηση υπηρετούν σήμερα 202 άτομα, ενώ αποχώρησαν 80 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων με συνταξιοδότηση ή απόλυση. Οι ανάγκες σε προσωπικό αυξάνονται εξαιτίας και των νέων αρμοδιοτήτων που θα αναλάβει η επιχείρηση για τη λειτουργία και συντήρηση του φράγματος Γαδουρά.

Το διοικητικό συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε το ΔΣ της επιχείρησης μετά από απόφαση του και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών δεσμευτικών διατάξεων να επαναπροσλάβει τους απολυθέντες των πρώην ΔΕΥΑ του νησιού.

Στην τροπολογία, που έχει κατατεθεί, αναφέρονται τα εξής:
«Η μεταφορά των υπαλλήλων των συγχωνευθέντων κοινωφελών επιχειρήσεων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) στις νέες κοινωφελείς επιχειρήσεις ΟΤΑ και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, κατόπιν αποφάσεων του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τη διαδικασία, η οποία τηρήθηκε κατά την πρόσληψη τους στις ανωτέρω επιχειρήσεις, θεωρείται νόμιμη από την ημέρα λήψεως των σχετικών αποφάσεων των ανωτέρω Συμβουλίων και νομίμως οι υπάλληλοι συνεχίζουν να εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

 

«Παρέμβαση του Δ. Γάκη για 57 εργαζόμενους……» Αντίστοιχη περιμένουμε και για τους 32 υπαλλήλους ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης των περιφερειών της χώρας
27 Φεβρουαρίου 2016
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.