Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσίων Υπηρεσιών : Η ψηφιοποίηση των ΔΥ πρέπει να είναι μια ανοιχτή, διαφανής και μη εμπορευματική διαδικασία στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι

Posted: 16/02/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

           

Στην απάντηση της στην Δημόσια Διαβούλευση της Ε. Επιτροπής για το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2016-2020, ηΕυρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημόσιων Υπηρεσιώνεπανέλαβε τη θέση της ότι η Ψηφιοποίηση των ΔΥ πρέπει να είναι μια ανοιχτή, διαφανής και μη εμπορευματική διαδικασία στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι.        Επιπλέον η Epsu τάσσεται ενάντια στην υιοθέτηση πολιτικών όπως η υποχρεωτική ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών (‘digital by default’) και η ‘άπαξ’ παροχή πληροφορίας (η οδηγία ‘once only’ σύμφωνα με την οποία συγκεκριμένες πληροφορίες για πολίτες ή επιχειρήσεις δίνονται μία φορά και διατίθενται προς εσωτερική διακίνηση μεταξύ των υπηρεσιών) τονίζοντας ότι οι δύο αυτές οδηγίες πρέπει να έχουν προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα. Έτσι, ενώ η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο δράσης της ΕΕ αποτέλεσε ένα θετικό πρώτο βήμα, φαίνεται να απευθύνεται δυσανάλογα προς όφελος των επιχειρήσεων και εργοδοτών οι οποίοι επί μακρόν είναι σε πλεονεκτικότερη θέση προώθησης των συμφερόντων τους στη διαμόρφωση της ψηφιακής ατζέντας.
Η εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, των συνδικάτων και των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες και στην Τ.Α είναι απαραίτητη όχι μόνο για τη διεξαγωγή ενός πιο ισότιμου διαλόγου αλλά κυρίως για τον επιτυχή σχεδιασμό υπηρεσιών που θα εμπεριέχουν όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό είναι ζωτικής σημασίας η Επιτροπή να καλέσει σε διάλογο τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους σε μια ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον των Δημόσιων Υπηρεσιών.
Η υποχρηματοδότηση των τοπικών κοινοτήτων και των δημόσιων υπηρεσιών δεν συνάδει στην εφαρμογή κατάλληλων και επαρκών υποδομών πληροφορικής οι οποίες στοιχίζουν ακριβά. Απαιτούνται πολύ
περισσότερες επενδύσεις για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα αλλά και των πολιτών γενικότερα.
Η εξεύρεση ψηφιακών λύσεων προς όφελος όλων των πολιτών, και όχι μόνο των επιχειρήσεων είναι προαπαιτούμενο.

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου εδώ

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την νέα Ψηφιακή Πολιτική στο Δημόσιο
Παροχή έγκρισης στην Κ.τ.Π. Α.Ε., του έργου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Διαγωνισμός καινοτόμων εφαρμογών για τη διοικητική μεταρρύθμιση – Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος και να κερδίσουν βραβεία
Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημοσίου Τομέα 2015: Βραβείο “Καλής Πρακτικής” στον “Οδηγό του Πολίτη της Π.Ηπείρου”
Ετήσια Επισκόπηση της Επιτροπής για την Ανάπτυξη: «Οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες και πάλι στο στόχαστρο της Επιτροπής»
Διαπραγματεύσεις για δεσμευτική συμφωνία στην πληροφόρηση και διαβούλευση των εργαζομένων στις κεντρικές κυβερνήσεις των χωρών μελών της ΕΕ
Εγκρίθηκε πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 – 2020» Το ύψος του Προγράμματος ανέρχεται στα 486.913.888 ευρώ
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.