Οι σημαντικές αλλαγές στη μέχρι σήμερα ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία που διέπει τους δημοσίους υπαλλήλους (εγκύκλιος)

Posted: 12/02/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4336/2015, όπως ήδη ισχύουν μετά το άρθρο 1 του Ν.4337/2015 και του Ν.4342/2015 και συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν.3865/2010, του Ν.3863/2010 και του Ν.4151/2013.    

pdf_1

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.