Τι ισχύει σύμφωνα με απαντητικό έγγραφο του ΓΛΚ; Η προσωπική διαφορά καταβάλλεται μόνον στους υπαλλήλους που μετατάσσονται υποχρεωτικά εφόσον…

Posted: 11/02/2016 in Υπαλληλικά

Αυτό προκύπτει από απαντητικό έγγραφο που έστειλε το ΓΛΚ στο Δήμο Αγίων Αναργύρων και Περιφέρεια Ατικής , έπειτα από σχετικά ερωτήματα. Όμοια ακριβώς έγγραφη απάντηση του ΓΛΚ προς την ΠΟΕ ΟΤΑ δημοσιεύει και το  www.aftodioikisi.gr

    

Τα παραπάνω εξακολουθούν να προκαλούν σύγχυση στους εργαζόμενους για το αν δικαιούνται τη καταβολή της προσωπικής διαφοράς γιατί στο ΦΕΚ 176 τ.Α’ – Ν. 4354/2015, ρυθμίζεται το θέμα διατήρησης τυχόν προσωπικής διαφοράς στις περιπτώσεις μετάταξης ή μεταφοράς του υπαλλήλου σε άλλον φορέα από αυτόν που υπηρετεί.

ergo logo

4354_2015

Εξαίρεση αποτελεί μόνο η υποχρεωτική μετάταξη ή μεταφορά του υπαλλήλου σε άλλο φορέα, λόγω συνολικής ή μερικής μεταφοράς ή κατάργησης της Υπηρεσίας του ή στο πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων, όπως αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, οπότε η εν λόγω προσωπική διαφορά εξακολουθεί να καταβάλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου.

Τα ανωτέρω δε, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4354/2015 ισχύουν από 01/01/2016, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του άρθρου 27.

Είναι σαφές ??? ότι μέχρι σήμερα, στην περίπτωση που σκοπός του νομοθέτη ήταν η διατήρηση του μισθολογικού καθεστώτος και της τυχόν διαφοράς αποδοχών των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στα πλαίσια της ενδο-αυτοδιοικητικής κινητικότητας πριν την 01/01/2016, αυτό θα είχε προβλεφθεί ρητά σε σχετικές διατάξεις, το οποίο δεν συνέβη.

Η προϋπόθεση έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης, συνειρμικά μας παραπέμπει στην πρόβλεψη του Ν.4024/2011 «περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέχρι 7 ετών στον ιδιωτικό τομέα» που δεν ίσχυσε γιατί απλούστατα ποτέ δεν εκδόθηκε το σχετικό προεδρικό διάταγμα.

Παρακάτω παραθέτουμε την έγγραφη απάντηση του ΓΛΚ προς την ΠΟΕ ΟΤΑ που δημοσιεύει  το  www.aftodioikisi.gr :

proswpiki diafora

Η απόφαση αυτή του ΓΛΚ έρχεται σε  αντίθεση με την 122/2015 απόφαση του Τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε εντάλματα πληρωμής προσωπικής διαφοράς στους μετατασσόμενους υπαλλήλους μέσω εθελοντικής ενδοδημοτικής κινητικότητας. Δηλαδή, δικαιούνται να λαμβάνουν τη διαφορά από τη μείωση των αποδοχών τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% λόγω της εφαρμογής του μισθολογίου και στη νέα τους θέση, κατ’ εφαρμογή της αρχής της ισότητας, η οποία επιβάλλει να αμείβονται με ίσες απολαβές υπάλληλοι, που παρέχουν ίδιας αξίας υπηρεσίες.

Η παραπάνω απόφαση εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής του Δήμου Ρόδου και παρέμβασης της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Με την πράξη αυτή (122/2015) ανακλήθηκε προηγούμενη πράξη (135/2015) του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία οι υπάλληλοι που λαμβάνουν την προσωπική διαφορά δεν δύναται να διατηρήσουν το δικαίωμα στην παροχή αυτή, στην περίπτωση στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε άλλο φορέα. (Πηγή : http://www.aftodioikisi.gr)

Παροχή οδηγιών για το νέο μισθολόγιο του Ν. 4354/2015 (176 /Α΄). Αναλυτικά η εγκύκλιος
Οι νέες μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015 (Ν.4354/2015). «Στοχευμένες» εξαιρέσεις……..
Ελεγκτικό Συνέδριο: Ανακαλεί και αναγνωρίζει την προσωπική διαφορά σε μετατασσόμενο υπάλληλο (απόφαση)
Δήμοι και περιφέρειες μειώνουν παράνομα τους μισθούς υπαλλήλων τους (έγγραφα)

6 Αυγούστου 2015

ΓΛΚ: Σε ποιες περιπτώσεις μετατάξεων δεν διατηρείται η υπερβάλλουσα μείωση (εγκύκλιος)

13 Απριλίου 2015

Επιστολή της ΟΣΥΑΠΕ για την καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς στους υπαλλήλους που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα της Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

9 Δεκεμβρίου 2014

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.