Παρέμβαση της ΟΣΥΑΠΕ για τις εκτός ωραρίου αμοιβές των εξεταστών των Διευθύνσεων Μεταφορών

Posted: 27/01/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

Η αμοιβή των εξεταστών υποψηφίων οδηγών, καθώς και των βοηθών εξεταστών, καθορίζεταιαπό τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/97612/0022/2-1-2012, η οποία είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011.

Με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, καταργήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2016 η δυνατότητα εφαρμογής της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης για την καταβολή της αμοιβής των υπαλλήλων εξεταστών.  

Διαβάστε την επιστολή :

osyape gia metaforwn

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.