Η Κτηματική Υ. Δ. καταβάλλει το τελευταίο διάστημα προσπάθεια για την αποβολή της Περιφέρειας Ν. Αι. και των υπηρεσιών της από 8 ακίνητα.

Posted: 18/01/2016 in Επικαιρότητα, Υπαλληλικά

ΑΔΤΕ

Διαστάσεις προσλαμβάνει η «κόντρα» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα με την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, σχετικά με την κυριότητα 8 ακινήτων, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που στέγαζε την 95 ΑΔΤΕ στο κέντρο της πόλεως Ρόδου. Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καταβάλλει το τελευταίο διάστημα προσπάθεια για την αποβολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τα συγκεκριμένα ακίνητα και έχει ξεκινήσει σχετική αλληλογραφία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.    
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Δημήτρης Σκιαδάς αλλά και ο νομικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Φιλιππάκος, έχουν ήδη κινήσει τις διαδικασίες για την αναίρεση της υπ’ αρίθμ. 28/2015 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου με την οποία απορρίφθηκε η έφεση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και έχει αναγνωριστεί τελεσιδίκως η κυριότητα του Δημοσίου επί των 8 ακινήτων.
Πέραν τούτου αποφασίστηκε να υποβληθεί έως το τέλος της εβδομάδος αρμοδίως αίτηση για την αναστολή της συγκεκριμένης απόφασης στο σκέλος που αφορά 7 ακίνητα εκ των οποίων τα 3 είναι στις κτηματομερίδες του Φυτωρίου Κοσκινού και τα υπόλοιπα, το Κτηνιατρικό Εργαστήριο, η παλαιά πολεοδομία και το ακίνητο όπου στεγάζεται η Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων Δωδεκανήσου.
Η αίτηση αναστολής δεν θα αναφέρεται στο ακίνητο που στέγαζε την 95 ΑΔΤΕ γιατί υφίσταται αδυναμία του Ελληνικού Δημοσίου να εκτελέσει την ως άνω τελεσίδικη απόφαση, καθώς το Εφετείο Δωδεκανήσου, με άλλη του απόφαση επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων νομής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την έχει δικαιώσει!
Ταυτόχρονα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα υποβάλει και νέα αγωγή αναγνώρισης κυριότητας και των 8 ακινήτων.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διατείνεται ότι κακώς έγινε χρήση από το Ελληνικό Δημόσιο και αποδεκτή από το δικαστήριο η με αριθμό πρωτ. ΔΚ 2161/25-10-1996 έκθεση της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου περί της χρήσεως ενός εκάστου των επίδικων ακινήτων και την ύπαρξη ή μη συστέγασης υπηρεσιών.
Υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι η συγκεκριμένη έκθεση δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως μέσο απόδειξης της αυθαίρετης κατάληψης της Νομαρχίας διότι η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, λειτουργεί στο πλαίσιο των εντολών αυτού και συνεπώς οι εκθέσεις και απόψεις της Υπηρεσίας αυτής δεν αποτελούν παρά μόνο «ισχυρισμούς» του ιδίου του Ελληνικού Δημοσίου.
Αναφέρει παραπέρα ότι όλα τα επίδικα ακίνητα κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης μεταγραφής και της καταχώρησης της διάταξης του κτηματολογικού δικαστή, στεγάζονταν αποκλειστικά καταργούμενες υπηρεσίες και σε κάθε περίπτωση νομίμως μεταγράφηκαν υπέρ της Νομαρχίας.
Ο   περιφερειάρχης   Νοτίου   Αιγαίου   κ.   Γ.   Χατζημάρκος   είναι   ιδιαίτερα χολωμένος  από  την  τακτική  που  ακολουθεί  το  Ελληνικό  Δημόσιο  στο . συγκεκριμένο θέμα και έχει διαμηνύσει ότι σε περίπτωση αποβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τα ακίνητα όχι μόνο θα ασκήσει αγωγές για να διεκδικήσει τα έξοδα για τη συντήρηση των κτηρίων αλλά θα κινήσει και τις διαδικασίες για την έξωση της ΔΟΥ Ρόδου από το ακίνητο στον «Ζέφυρο»!

Η Περιφέρεια θα διεκδικήσει οκτώ ακίνητα του Δημοσίου ασκώντας αναίρεση στον Αρειο Πάγο
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.