Κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο με βασικό θέμα το ν/σ για την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Αναμένεται να έχει ψηφισθεί μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.

Posted: 13/01/2016 in Αξιολόγηση

Στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα συζητηθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τη Δημόσια Διοίκηση, το οποίο θα ρυθμίζει τον τρόπο αξιολόγησης και τοποθέτησης σε θέση ευθύνης υπαλλήλων του δημοσίου και θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες (πιθανή ημερομηνία η 20/1).   

Θυμίζουμε ότι το πρώτο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου περιλαμβάνει την σύσταση Εθνικού ηλεκτρονικού Μητρώου (θα τηρείται στο ΑΣΕΠ) για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης στο Δημόσιο.

Το δεύτερο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου εισάγει διατάξεις για τον νέο τρόπο επιλογής Γενικών Γραμματέων, αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων στα Υπουργεία.

Στο τρίτο κεφάλαιο καθορίζεται το νέο σύστημα  αξιολόγησης του προσωπικού στο δημόσιο στη βάση σημαντικών παραμέτρων όπως τα τυπικά και ουσιαστικά  προσόντα του κάθε υπαλλήλου, οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων του, ενώ στην τελική του αξιολόγηση  θα προσμετράται, για πρώτη φορά, η βαθμολόγησή του από υφισταμένους του αλλά και τυχόν παρατηρήσεις πολιτών για το έργο που επιτελείται στην υπηρεσία όπου υπηρετεί.

Με διατάξεις στο τέταρτο  κεφάλαιο του σχεδίου νόμου εισάγονται διαδικασίες που καθιερώνουν νέο τρόπο επιλογής των προϊσταμένων στο δημόσιο (τμηματάρχες, διευθυντές, γενικοί διευθυντές).

Στην ίδια ενότητα προβλέπεται η επαναφορά της μοριοδότησης των υπαλλήλων για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, στα κριτήρια της διαδικασίας επιλογής, προβλέπει ότι η πιστοποιημένη από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) επιμόρφωση του υπαλλήλου μοριοδοτείται με 10 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 60 μόρια«Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία», συμπληρώνεται στο ίδιο άρθρο.

Η ηγεσία του υπουργείου επέλεξε να δώσει ιδιαίτερο βάρος στα προγράμματα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ. Και αυτό καθώς στη συνέχεια του νομοσχεδίου, στην ίδια ενότητα, προβλέπεται ότι όσοι προϊστάμενοι τμημάτων δεν έχουν ασκήσει κατά το παρελθόν καθήκοντα προϊσταμένου μετά από την τοποθέτησή τους, θα πρέπει να παρακολουθούν υποχρεωτικά σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ.

Επίσης στην πρώτη ενότητα του νομοσχεδίου, για το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, προβλέπεται ότι τα μέλη του Μητρώου, τα οποία επιλέγονται να καταλάβουν τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θέσεις, θα παρακολουθούν μετά το διορισμό τους υποχρεωτικά ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης – επιμόρφωσης που σχεδιάζονται και διεξάγονται από το ΕΚΔΔΑ, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων, τη διαρκή επιμόρφωσή τους σε θέματα διοίκησης δημόσιων οργανισμών και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους σε θέματα διοικητικού συντονισμού και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.