Ευρεία σύσκεψη στο ΥΠΕΣ για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας

Posted: 13/01/2016 by sypnaped in Επικαιρότητα

Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η ένταξή της σε ηλεκτρονικό κόμβο απασχόλησε ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανσυγκρότησης, Παναγιώτης Κουρουμπλής με τη συμμετοχή επιφανών νομικών και ανθρώπων από το χώρο της Διοικητικής Δικαιοσύνης.    

Ο υπουργός στην εισήγησή του στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόοδο και ολοκλήρωση της on line διασύνδεσης των βάσεων δεδομένων υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου και την αντιμετώπιση της πολυνομίας με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Όπως συμφωνήθηκε στη σύσκεψη, κύρια σημεία αυτής της μεταρρύθμισης είναι η συστηματική επεξεργασία του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, η εκκαθάριση και απλούστευσή του, η ταξινόμηση και οργάνωση ανά θεματική ενότητα, η επικαιροποίηση, η διεύρυνση και ο εκσυγχρονισμός του περιεχομένου του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και η ενσωμάτωση των πορισμάτων της νομολογίας εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Ο υπουργός έκανε λόγο για γιγάντια προσπάθεια, η οποία όπως είπε εντός του 2016 θα έχει απτά αποτελέσματα, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει τόσο τον νομικό κόσμο όσο και τους πολίτες κατά τις συναλλαγές του με το Δημόσιο.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων οι κοσμήτορες των Νομικών Σχολών της Αθήνας Διονυσία Καλλινίκου, της Θεσσαλονίκης Γεώργιος Δέλλιος και της Θράκης Μαρία Γιούνη, ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου Σπύρος Φλογαϊτης, ο πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου Ξενοφών Κοντιάδης, η Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου Μαρία Μουσμούτη και η Γενική Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γεωργία Βαλατσού.

Πηγή : https://eperifereia.wordpress.com

 

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.