Παροχή έγκρισης στην Κ.τ.Π. Α.Ε., του έργου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Posted: 07/01/2016 in Υπαλληλικά

KTPAE

Κατά το στάδιο σχεδιασμού και ανάπτυξης του έργου θα πρέπει οι 13 Περιφέρειες της επικράτειας να απαιτήσουν τη συνεργασία και ενεργό συμμετοχή του επιστημονικού  τους προσωπικού πληροφορικής και των επιχειρησιακών στελεχών τους.     

Εμείς της αυτοδιοίκησης  γνωρίζουμε  τις ανάγκες των Περιφερειών μας καλύτερα από τον καθένα και οφείλουμε να εκμεταλευτούμε την ευκαιρία ώστε να μην σχεδιασθούν  προγράμματα και αναπτυχθούν εφαρμογές και υπηρεσίες για εμάς χωρίς την ενεργό συμμετοχή μας και τη γνώμη μας.

Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε τις εξελίξεις και δεν θα τρέχουμε πίσω από αυτές.

ΑΔΑ : 64ΡΔ465ΦΘΕ-ΟΟΥ      Παροχή έγκρισης στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (Κ.τ.Π. Α.Ε.), του έργου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα».

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.