Ισχύουν οι άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Είναι δυνατή η χορήγηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) όπως ισχύουν.

Posted: 18/12/2015 in Υπαλληλικά

Εκπαιδευτικές άδειες

Μετά τη δημοσίευση του νόμου 4210/2013 στο ΦΕΚ 254 τ. Α’ στις 21 Νοεμβρίου 2013 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, αναστάλθηκαν μέχρι τις 31-12-2014 οι χορηγήσεις και οι παρατάσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, του άρθρου 58 του Υ.Κ. για τη συμμετοχή όλων των δημοσίων υπαλλήλων σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

Ωστόσο, με το πέρας της ως άνω προθεσμίας, ήτοι από 01/01/2015, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) όπως ισχύουν.

Διαβάστε εδώ το σχετικό έγγραφο

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.