Κορωνοϊός Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε

Εικόνα  —  Posted: 15/03/2020 in Υπαλληλικά

εγκύκλιοςΕγκύκλιος 40η ΑΔΑ : Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ / 20-04-2021 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ 1583/Β΄/19.4.2021, η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε Υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας».

Περιλαμβάνει 8 άρθρα, όπου ορίζεται αναλυτικά ποιους Υπαλλήλους αφορά, τον χρόνο διενέργειας, τις διαδικασίες ταυτοποίησης στοιχείων, προμήθειας και διενέργειας του self-test, τις συνέπειες μη διενέργειας, ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και μεταβατικές διατάξεις για αυτή την εβδομάδα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.