Αλλαγές σε θέματα σπουδών και επιμόρφωσης υπάλληλων του δημοσίου και των ΟΤΑ, φέρνει το νομοσχέδιο «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», που δόθηκε για διαβούλευση από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

Εθνικό τυπογραφείοΦΕΚ 5441/τ.Β΄/05-12-2018
Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (ΦΕΚ Β 315) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης».

εγκύκλιοςΕγκύκλιος ΑΔΑ : 6ΖΑΟ465ΧΘΨ-ΒΕΖ / 4-12-2018 «Εγκύκλιος για την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2019 έως 31.12.2020.»